Tune Brolægger Firma © 2010

        Tune   Brolægger firma

 

     

 

                    

                       Afretnings grus  

 

                               

Afretnings laget skal have en færdig tykkelse på 2 - 5  cm.

Mindstetykkelsen på 2 cm er en nødvendighed for, at kunne udligne de små ujævnheder der er i bærelaget og de højdeforskelle, der kan være på stenene.

Maksimaltykkelsen på 5 cm er nødvendig, for at minimere sporkøringen.Afretnings laget skal også have et passende fald på ca 1,5 cm pr løbende meter og skal altid være væk fra huset.

Forsøg viser, at sporkøringen forøges væsentligt

når tykkelsen af afretningslaget øges. Jævnhedskravet til

belægningsstensoverfladen er 1 cm målt fra en 3 meter retskinne.

Da afretningslagets tykkelse er begrænset, medfører det,

at overfladen af bærelaget også bør opfylde dette krav, da der ikke er mulighed for at udligne større ujævnheder. Det er vigtigt at undgå store variationer i tykkelsen af afretningslaget, da det kan give væsentlige ujævnheder/sætninger i den færdige belægning.

 

           

                  

      

                                

 

 

 

 

   5 års   Garanti 

 

Vi tilbyder 5 års garanti på fejl og mangler ved alt vores arbejde og helt op til 10 års garanti for brolægning udført med chaussesten..

 

 

 

 

 

 

Tune brolægger firma - Industrihegnet 5 - 4030 Tune - Tlf. 3042 2379 Email: mail@tunebro.dk  Cvr. 33006306